Yapı Denetim Çözümleri

Yapı Denetim Çözümleri

Gelişmiş Altyapı
Güvenli e-İmza
Hızlı Entegrasyon

YapDen UYDS Nedir?

Yapı Denetim firmalarının denetlediği şantiyelerin YIBF dağıtım aşamasından yapı kullanım izin belgesi alma aşamasına kadar geçen süreçte imalat, vize, hakediş, tutanak ve benzeri işlemlerini yönetebileceği, bakanlık web sayfası işlemlerini kolaylaştıran bir uygulamadır. YapDen UYDS uygulamasında personel tarafından veri girişi en aza indirilerek mümkün olan farklı sistemlerden (YapDen Mobil, YapDen Laboratuvar, UYDS vb.)güncelleme sağlanmaktadır. Bu sayede bilgileriniz her zaman güncel kalmaktadır.

UYDS den aktarım

Şantiye, hakediş, personel ve diğer bilgilerinin UYDS den aktarımı

Yapden UYDS bünyesindeki web tarayıcı ile yapılan tüm işlemler kayıt altına alınır, Müdahaleye gerek kalmadan bilgiler sürekli güncellenir…

YapDen Mobil Uygulaması

YapDen Mobil ile Şantiye kontrolleri

Yapden Mobil ile şantiye kontrollerinizi yerinde yapabilir, fotoğraf ve notlarınızı anında Yapden UYDS uygulamasına aktarabilirsiniz.

Şantiye

Şantiye Yönetimi

Şantiye bilgileri, Hakedişler, Cari İşlemler, Faturalar, İmalatlar, Müellifler, Şantiye Kontrolleri, Tutanaklar, Görevli Personel tarihçesi, Görevler, Yazışmalar, Projeler, İlerleme raporu…

Personel

Personel Yönetimi

Personellerin vize takibi, denetlenen şantiyeler, aylık bilgilendirme…

Hakediş

Hakediş Yönetimi

Bakanlık sisteminde yapılan hakedişlerin, hesap kontrolü, faturalandırılması, takibi, icmali, gerekli yazışmaların hazırlanması ve mal müdürlüğü hesaplarınının kontrolü...

Filtreleme

Özel Listeler

YapDen UYDS bünyesindeki bilgileri içeriklerine göre listeleyebilirsiniz. Dağıtımdan gelen şantiyeler, sözleşmesi yapılmayan şantiyeler, Şantiyelerin sözleşme tutarları, Kalan tutarlar…

Bütünleşik Ofis Uygulamaları

Belge ve Tutanak Oluşturma

Bakanlık sisteminde yapılan hakedişlerin, hesap kontrolü, faturalandırılması, takibi, icmali, gerekli yazışmaların hazırlanması ve mal müdürlüğü hesaplarınının kontrolü...

Entegrasyon

YapDen Laboratuvarlar Entegrasyonu (Yakında)

Laboratuvarlarda yaygın olarak kullanılan YapDen Laboratuvar uygulaması ile entegrasyon sayesinde yapı denetim ve laboratuvarın karşılıklı haberleşmesi sağlanır. Beton, çelik, karot raporları aktarılarak, standart kontrolü yapılır.

Arşiv

Elektronik Arşiv (Yakında)

Şantiye ve personellerinize ait belgeleri tarayarak kayıt altına alabilir, ihtiyacınız olduğunda kolaylıkla görüntüleyerek kullanabilirsiniz…