İmar Süreç Yönetimi

İmar Süreç Yönetimi

İmar Süreç Takip Uygulaması

İmar Müdürlüğü bünyesinde bulunun başvuruların online olarak kurum dışından yapılarak sürecin dijital işlemesini sağlamaktadır.

İmar sürecinin kontrolü tek bir noktadan yönetilebilir

Fiziki kağıtlar ortadan kalkar ve kağıt israfı önlenmiş olur

Süreç Kontrolü

anımlanan süreçler kontrol altında tutulur.

Ruhsat öncesi kontroller

Ruhsat aşamasına gelmiş yapıların belgelerinin dijital olarak tek bir ekrandan incelenerek süreç içerisindeki iş yükünü hafifletiyoruz.

Güvenlik

Başvuru belgeleri gelişmiş kripto teknikleri ile kurum içerisindeki veritabanında sayısal olarak tutulur, bu sayese sunucuya erişim sağlansa bile bilgi sızıntısı engellenir.

Entgrasyonlar

TAKPAS,AKS,KPS,EBYS,Elektronik Arşiv,Kent Bilgi Sistemi,Kısa Mesaj Uygulamalarına entegrasyonlar yapılmaktadır.

Süreç Tanımlama

Süreç içerisinde gerekli olan adımlar belirlenir, gelen evrakların hangi birime gönderileceği birim içerisinde hangi kişinin o belge ile ilgili çalışma yapacağı belirlenir. Evrak Kayıt,Evrak Kontrol,Onaylayan,Sorumlu kişiler belirlenerek belgenin bu kişiler arasında işlem sırasına göre otomatik havalesi sağlanmaktadır. İlgili başvuru için gerekli belgeler tanımlanmaktadır.

Gelişmiş Tarihçe

Başvurunun sisteme kaydedilmesinden onaylanmasına kadar geçen sürede yapılan işlemlerin tamamı tarihçe ekranından kolayca takip edilebilir. Başvuru için gerekli dosyaların geçmiş işlemleride o başvuruya ait ekranda görüntülenir.

Başvuru Tanımlama

Tanımlanacak başvurlar süreç içerisinde ikiye ayrılır. Başlıca başvuru türleri;

Onaylı başvurular
Mimari Proje Başvurusu
Statik Proje Başvurusu
Betonarme Proje Başvurusu
Mekanik Tesisat Proje Başvurusu

Onaysız Başvurular
Çap Başvurusu
Yol Kotu Başvurusu
Temel Vize Başvurusu
İskan Başvurusu

Kullanıcı Dostu Arayüz

Sade ve işlevsel tasarımımız her geçen gün geliştirerek ,işlem butonlarının yerini aramak yerine sadece işinize odaklanmanız için çalışıyoruz.

Grafikli Raporlama Sihirbazı

Gelişmiş Grafik Rapor Sihirbazı sayesinde oluşturduğunuz raporlarınızı grafiğe dönüştürülebilir, dönüştürülen grafiklerin web arayüzünde kullanılmasını sağlayarak farklı platformlarda da görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.