Elektronik Başvuru Yönetim Sistemi

Elektronik Proje ve Başvuru Süreç Yönetimi Uygulaması

Başvuru Yönetim Sistemi Nedir?

Başvuru Yönetim sistemi, ilgili başvuru dilekçelerinin belediyeye gitmeye gerek kalmadan online olarak gönderilmesini sağlar.
Başvurular, başvuru türüne göre ilgili şeflik ya da birime otomatik olarak iletilir.
Başvuru sürecine göre ihtiyaç duyulan belge türleri elektronik imza ile imzalanarak belediyeye iletilebilir.

Sürecin İşleyişi

E-Devlet ile Giriş

Başvuru sahibi sisteme E-Devlet ile giriş yapar. Sistem üzerinden başvuru için dilekçesini oluşturabilir. Elektronik imza her işlem için şart değildir.

Başvuru Türü Seçme

Seçtiği başvuruya göre dilekçe oluşturularak gerekli dosyalar yüklenir.
Eksik belge ile başvuru kabul edilmez.

Proje Kontrolü

Proje dosyaları kontrol edilerek eksiklikler ilgili mükellif ,başvuru sahibi ve yapı sahiplerine SMS/E-mail ile bildirilir.

Projelerin Elektronik Olarak İmzalanması

Projeler uygunluk onayı aldıktan sonra elektronik olarak imzalanır.

İmzalanan projelerin fiziki baskısı belediye içerisinde yapılarak çoğaltılır.

Birden Fazla Proje Dosyasında Askı Süreci

başvuruda Mimari proje ve ekleri olan Statik, Tesisat gibi diğer projeler alınabilir.

Proje ekleri, mimari proje onayı sonrası kontrole başlar.

Sistemin Vatandaş İçin Faydaları

1-Kuruma gelmeden kurum web sayfasından başvurularını yapabilir.

2-Proje onay başvurularında başvuru sonrası revizyon işlemleri web sayfasında tamamlanır.

3-Fiziki başvuru için harcanan vakitten tasarruf edilir.

4-Gereksiz çıktı ve dosyalama masraflarından kurtulur.

5-Sürecin ilerleyişini kurum web sitesinden takip edebilir.

6-Birbirini takip eden başvurularda aynı evrakların tekrar verilmesinin önüne geçilir.

Kurum Açısından Faydaları

1-Eksik evrak ile yapılan başvuruların önüne geçilir.

2-Şarta bağlı evraklar sistem tarafından tespit edilerek istenir.

3-Başvuru esnasında evraklar akıllandırılmış olup Elektronik Arşiv Sistemine dosya tipi bilgisi ile aktarılır.

4-Süreçle ilgili bilgi, ilgili kişilere doğrudan verileceğinden şeffaf belediyecilik sağlanmış olur.

5-Sahte imza ile yapılan başvuruların önüne geçilir.

6-Kurumda evrak takipçilerinin oluşturduğu kalabalık ortadan kalkar.

7-Fiziki dosyalar en aza ineceğinden depolama maliyetleri ortadan kalkar.

8-Elektronik ortamdaki projelerin kurum içerisinde yazdırılması ile art niyetli değişikliklerin önüne geçilir.

9-Başvuru istatistikleri listelenebilir.

Referanslar