D-MAKS Maks Yapı Belgeleri Uygulaması

Belediye Çözümleri

D-MAKS MAKS YAPI BELGELERİ UYGULAMASI

İmar Müdürlükleri, vatandaşa hizmet verirken farklı uygulamalar kullanır. Bu uygulamaların kamuya ait olanları Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS), Yapı Denetim Sistemi (YDS), Tapu İşlemleri (TAKBİS), Adres Kayıt Sistemi (AKS), Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) ve buna benzer sistemlerdir. Bunun dışında kurumun kendi uygulamaları Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), Dijital Arşiv, Kent Bilgi Sistemi ve buna benzer sistemlerdir.

D-İMAR uygulaması, bu sistemleri tek çatı altında çalıştırarak verimli ve doğru çalışmayı hedeflemektedir.

D-İMAR İmar Yönetim Sistemi Türkiye´de MAKS web servislerine entegre ilk uygulamadır.

Web Ruhsat

Kurum web sayfası üzerinden ruhsatların veri giriş işlemlerinin başvuran kişi tarafından yapılarak kuruma gönderilmesini sağlar.

Ada/Parsel | Kişi Engelleme

Ada/Parsel | Kişi engelleme modülü ile mahalle, Ada/Parsel , Yapı Sahibi, Müteahhit, Şantiye Şefi, Proje Müellifi gibi kişileri içeren belgelerde işlem yapılması engellenebilir.

Güvenlik

Kamu kurum ve kuruluşlarının bilgileri farklı kripto kullanılarak şifrelenen veritabanımızda Kurumun bünyesinde var olan Sunucu üzerine yüklenrie orada saklanır.

Entgrasyonlar

MAKS,YDS,TAKPAS,AKS,KPS,EBYS,Elektronik Arşiv,Kent Bilgi Sistemi,Kısa Mesaj Uygulamalarına entegrasyonlar yapılmaktadır.

Liste Ekranları

Ruhsat, Yapı kullanım İzin,Yanan ve Yıkılan yani MAKS da üretilen belgeleri görüntüleyebileceğiniz kullanımı kolay listeler ile işlerinizi çok daha kolay yürütebileceksiniz. Birden fazla belgede aynı anda çalışma imkanı sayesinde çalışmalarınıza hız kesmeden devam edebilirsiniz.

Yapı Tatil Tutanağı (Zabıt)

Yapı Tatil Tutanağı modülü ile tutmuş olduğunuz Zabıtlar veritabanında saklanır. Zabıt tutulan Ada/Parsele kısıtlamalar eklenebilir.
Zabıt listesinde belirlediğiniz tarih aralığı veya sütunlarda istenilen kriterlere göre bilgi girişi yaparak filtre yapabilirsiniz.
Zabıt listesi üzerinden yazışmalar oluşturabilir, tutanak çıktısı alabilirsiniz.

Yapı Listesi

İlgili Ada/Parsel e ait geçmişte üretilen tüm belgeleri görüntüleyebilirsiniz. Bu belgeler;

Yapı Ruhsat Belgeleri
Yapı Kullanım İzin belgeleri
Yanan ve Yıkılan Belgeler
Yapı Tatil Zabıt bilgileri

Şantiyeye ait fotoğraflar
Durdurma tutanakları
Engelleme bilgileri
Hakediş bilgileri

Yazışma Şablonları

Hazırladığınız yazışma şablonlarını belgelerde yer alan bilgilerle doldurabilir, Entegre olduğumuz bir EBYS uygulamanız varsa EBYS ortamına aktarım yapabilirsiniz.

Grafikli Raporlama Sihirbazı

Gelişmiş Grafik Rapor Sihirbazı sayesinde oluşturduğunuz raporlarınızı grafiğe dönüştürülebilir, dönüştürülen grafiklerin web arayüzünde kullanılmasını sağlayarak farklı platformlarda da görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.

D-İMAR İmar Yönetim Sistemi ile Kurum İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne Bağlı aşağıdaki işlemler yapılabilir;

 • Yapı Ruhsatı İşlemleri
 • Yanan Yıkılan Ruhsatı İşlemleri
 • Yapı Kullanım İzin Belgesi İşlemleri
 • Yapı Denetim Sistemi İşlemleri
 • Yapı Kontrol İşlemleri
 • Yapı Zabtı İşlemleri

D-İMAR İmar Yönetim Sistemi ile Kurum İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne Bağlı aşağıdaki işlemler yapılabilir;

 • Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS)
 • Yapı Denetim Sistemi (YDS)
 • Tapu Kadastro Paylaşım Sistemi (TAKPAS)
 • Adres Kayıt Sistemi (AKS)
 • Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS)
 • Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)
 • Elektronik Arşiv
 • Kent Bilgi Sistemi
 • Kısa Mesaj Uygulamaları
 • İmar müdürlüğü bünyesinde yer alan birimlerin işlemlerini ortak veritabanı üzerinden yapmaları,
 • MAKS, YDS ve TAKBİS sistemlerinde farklı web sayfası ile yapılan işlemlerin, web servisleri üzerinden tek uygulama ile yapılması,
 • Hukuki süreçlerin uygulama üzerinden takibi,
 • Matbu Yazışmaların hazırlanması,
 • EBYS entegrasyonu ile doğru ve hızlı yazışmalar,
 • Detaylı raporlama sistemi,
 • Kurumun diğer birimleri ile entegrasyon imkanı.
 • Çevrimdışı çalışabilme
 • Yapı Tatil Tutanağı Süreçlerinin Takibi
 • Şantiyelere ait fotoğraf ve seviyelerin takibi

Maks Web sayfasında yapılan tüm işlemler D-İMAR İmar Yönetim Sisteminde yapabilmektedir.Yapı Ruhsat, Yapı Kullanım, Yanan ve Yıkılan Belgelerinde yapabileceğimiz işlemler;

 • Bülten No Alma,
 • Belge Onaylama,
 • Onay İptal İşlemi,
 • Eski Belge Onaylama,
 • İnşaat Başla/Bitir işlemi
 • Belge İşlemleri, alt menüsünde şu menüler bulunur:
 • NVi’den Güncelle, (Belge NVİ’de yer alan bilgilerle güncellenir.)
 • Belge çıktısını Al, (NVİ tarafından üretilen PDF formatında belge çıktısı indirilir.)
 • Bağımsız Bölüm Raporu, (NVİ tarafından üretilen bağımsız bölüm raporu indirilir.)
 • Adres aktarımı, (Adres aktarımı gerektiren durumlarda yeni adrese aktarım yapılır.)
 • Geçmiş belge bilgileri. (Varsa binaya ait geçmiş belge bilgileri listelenir.)
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Denetim Sistemine Kullanıcı yetkilerine göre D-İmar İmar yönetim sisteminden hızlı giriş yapılabilir.
 • Yapı denetim sisteminde şantiye şefi atama işlemlerinde Şantiye şefi bilgilerini ruhsat üzerinden otomatik getirir.
 • YDS Sistemde yapıya ait bilgileri yapı ruhsat bilgilerinden kontrol eder farklılıkları bilgilendirir.
 • Hakediş bilgilerinden veri tabanına kayıt eder liste halinde sunar.
 • Bununla ilgili yazışma ve dokümanları, raporlamayı hızlı ve güvenli bir şekilde oluşturabilirsiniz.

SMS entegrasyonu ile telefon numaraları kayıtlı olan;

 • Yapı Sahibi,
 • Müteahhit,
 • Şantiye Şefi,
 • Yapı Denetim Kuruluşu
 • Başvuru Sahibi

Numaralarına belge onayında veya belge eksiklerinde bilgilendirme SMS i gönderilebilir.
Özellikler D-İMAR MAKS Web
Yapı Ruhsat Belgeleri
Başvuru Oluşturma -
Belge Oluşturma
Belge Kopyalama
Bülten Alma
Onaylama
Onay İptal Etme
Ruhsat Belgesinden İskan Belgesi Üretme
Ayrıntılı Kayıt Bilgisi( Kaydeden,Bülten Alan,Onaylayan,İptal Eden kişi ve işlem tarihleri)
Geçmiş Belge Bilgileri(Yapı Kimlik Numarasına ait Ruhsat, İskan, Yanan ve Yıkılan Belge listesi)
Yapı Listesi(Ada/Parsele ait Ruhsat, İskan, Yanan ve Yıkılan Belgeler, Yapı Tatil Tutanak Bilgisi,Ada/Parsel Engelleme Bilgisi, Azilname,Kişi Engellemeleri, Hakediş Listesi, Şantiye Kontrol Bilgileri) -
TAKPAS Entegrasyonu(Ada/Parsel e ait Taşınmaz,Şerh/beyan,hissedar vb. bilgileri sorgulayabilme) -
Belge Eksiklik (Herhangi bir belgeden dolayı Ruhsat sürecini durdurabilme ve ilgili kişilere eksikliği sms gönderebilme) -
Yazışma Şablonları ( Matbu olarak hazırlanan yazışmaların (Örn: SGK Yazısı, Onay İptal Çıktısı) Tek tuş ile seçili belge bilgilerine göre hazırlanabilmesi -
EBYS Entegrasyonu( Hazırlanan Yazışma Belgelerinin EBYS taslak ekranına gönderilebilmesi) -
Ruhsattan UYDS den YİBF Bilgisini Görme -
Toplu Belge Çıtkısı Alma -
Yapı Kullanma İzin Belgeleri
Başvuru Oluşturma -
Belge Oluşturma
Belge Kopyalama
Bülten Alma
Onaylama
Onay İptal Etme
İnşaat Başlatma / İnşaat Bitirme
Ayrıntılı Kayıt Bilgisi( Kaydeden,Bülten Alan,Onaylayan,İptal Eden kişi ve işlem tarihleri) -
Geçmiş Belge Bilgileri(Yapı Kimlik Numarasına ait Ruhsat, İskan, Yanan ve Yıkılan Belge listesi)
Yapı Listesi(Ada/Parsele ait Ruhsat, İskan, Yanan ve Yıkılan Belgeler, Yapı Tatil Tutanak Bilgisi,Ada/Parsel Engelleme Bilgisi, Azilname,Kişi Engellemeleri, Hakediş Listesi, Şantiye Kontrol Bilgileri) -
TAKPAS Entegrasyonu(Ada/Parsel e ait Taşınmaz,Şerh/beyan,hissedar vb. bilgileri sorgulayabilme) -
Belge Eksiklik (Herhangi bir belgeden dolayı Ruhsat sürecini durdurabilme ve ilgili kişilere eksikliği sms gönderebilme) -
Yazışma Şablonları ( Matbu olarak hazırlanan yazışmaların (Örn: SGK Yazısı, Onay İptal Çıktısı) Tek tuş ile seçili belge bilgilerine göre hazırlanabilmesi -
EBYS Entegrasyonu( Hazırlanan Yazışma Belgelerinin EBYS taslak ekranına gönderilebilmesi) -
İskan Belgesinden UYDS den YİBF Bilgisini Görme -
Toplu Belge Çıtkısı Alma -
Yanan ve Yıkılan Yapı Belgeleri
Başvuru Oluşturma -
Belge Oluşturma
Belge Kopyalama
Bülten Alma
Onaylama
Onay İptal Etme
Ayrıntılı Kayıt Bilgisi( Kaydeden,Bülten Alan,Onaylayan,İptal Eden kişi ve işlem tarihleri) -
Geçmiş Belge Bilgileri(Yapı Kimlik Numarasına ait Ruhsat, İskan, Yanan ve Yıkılan Belge listesi)
Yapı Listesi(Ada/Parsele ait Ruhsat, İskan, Yanan ve Yıkılan Belgeler, Yapı Tatil Tutanak Bilgisi,Ada/Parsel Engelleme Bilgisi, Azilname,Kişi Engellemeleri, Hakediş Listesi, Şantiye Kontrol Bilgileri) -
TAKPAS Entegrasyonu(Ada/Parsel e ait Taşınmaz,Şerh/beyan,hissedar vb. bilgileri sorgulayabilme) -
Yazışma Şablonları ( Matbu olarak hazırlanan yazışmaların (Örn: SGK Yazısı, Onay İptal Çıktısı) Tek tuş ile seçili belge bilgilerine göre hazırlanabilmesi -
EBYS Entegrasyonu( Hazırlanan Yazışma Belgelerinin EBYS taslak ekranına gönderilebilmesi) -
Ruhsattan UYDS den YİBF Bilgisini Görme -
Toplu Belge Çıtkısı Alma -
UYDS Entegrasyonu
UYDS ye Uygulama içerisinden giriş -
Uygulama içerisinden YBİF İşlemleri -
Hakediş Listesi -
Hakediş Oluşturma -
Yazışma Şablonları ( Matbu olarak hazırlanan yazışmaların (Örn: Hakediş Yazıları, Laboratuvar Paylı üst yazılar) Tek tuş ile seçili belge bilgilerine göre hazırlanabilmesi -
Hakediş Kayıt Bilgisi -
Yapı Tatil Tutanağı (Zabıt)
Yapı Tatil Tutanağı Oluşturma -
Ruhsat Bilgisine göre Yapı Tatil Tutanağı Oluşturma -
Kroki Bilgisi Ekleme -
İlgili Kişi Bilgileri (TAKPAS ile tapu bilgisinden ilgili kişileri otomatik getirme, Tapu Kaydı dışındaki kişileri elle eklme) -
Yazışma Şablonları ( Matbu olarak hazırlanan yazışmaların (Örn: Hakediş Yazıları, Laboratuvar Paylı üst yazılar) Tek tuş ile seçili belge bilgilerine göre hazırlanabilmesi -
3 Nüsha(Belediye, Yapı Sahibi, Mahalle Muhtarı) Yapı Tatil Tutanağı Hazırlama -
İşlem Durdurma(Ruhsat,Yapı Kullanma İzin, Hakediş İşlemlerinde Yapı Tatil Tutanağı olduğundan dolayı işleme devam edilmesinin engellenmesi) -
Ceza Hesap Raporu Çıktısı -
Ceza Tutarının Hesaplanması -
Ceza Tutarının ilgili kişilerin Tapu Hisse Pay/Payda oranına göre otomatik dağıtılması -
Yazışma Şablonları(Zabıt ile ilgili yazışmaların zabıt bilgisine göre oluşturulması, İlgili kişi bilgilerine göre Encümen yazılarının oluşturulması ve EBYS ye gönderilmesi) -
Haritada Gösterme -
Durdurma Tutanak
Durdurma Tutanak Listesi(İnşaatın durdurulma gerekçesi, seviyesi,durdurma tarihi ve tutanak bilgilerini girildiği liste ekranı) -
Engelleme(Süreç Durdurma)
Mahalle Adına Göre Durdurma(Seçilen Mahalleye göre Ruhsat, İskan, Yanan ve Yıkılan Belgelerde işlem yapılmasını durdurma -
Ada/Parsel Bilgisine Göre Durdurma(Seçilen Ada/Parsel Bilgisine göre Ruhsat, İskan, Yanan ve Yıkılan Belgelerde İşlem yapılmasını durdurma) -
Kişi Bilgilerine Göre Durdurma( TC/Vergi Kimlik No bilgisine göre Yapı Sahibi, Müteahhit, Şantiye Şefi, Yapı Denetim Kuruluşu, Proje Müellifi) -
Raporlama Sihirbazı
Ruhsat, İskan, Yanan ve Yıkılan Belge Sayıları(Seçilen tarihlere göre)
Yazışma Şablonları ( Matbu olarak hazırlanan yazışmaların (Örn: Hakediş Yazıları, Laboratuvar Paylı üst yazılar) Tek tuş ile seçili belge bilgilerine göre hazırlanabilmesi -
Belge içerisinde bulunan tüm bilgilere göre gelişmiş raporlar hazırlanabilmesi -
Oluşturulan raporların grafik raporlara dönüştürülebilmesi -
İskan almamış Ruhsatların listelenmesi -
Müteahhit İskan Sayısı -
Diğer Özellikler
Web Ruhsat (Ruhsat Başvuru Sahibi Tarafından Veri Girişinin Yapılarak Belediyeye Gönderilmesi) -
SMS Gönderebilme(Belge Onaylandığında belge içerisinde kayıtlı olan kişilerin telefon numaralarına otomatik olarak SMS gönderilebilir.) -
Aynı Anda Birden Fazla Belgede İşlem Yapabilme -

Referanslar