YAPDEN YDS BELEDİYE GENEL BAKIŞ
YapDen YDS Belediye programı Belediyelere yönelik hazırlanmış paket programdır. Program dahilinde Yapı Denetim Komisyonu İşlemleri, Ruhsat, İskan , Yapı Kullanım İzin Belgesi verilmesi sistemleri, Yapı Tatil Tutanaklarının Kayıtları ve Yapılara ait notlar, fotoğrafların tutulması gibi özellikler mevcuttur. Bu Sistemler dâhilinde çok geniş bir imar arşivi oluşturulmuş olup, havuzdaki bilgiler istenildiği gibi sorgulanarak raporlanabilir. YapDen YDS Belediye programının özellikleri kısaca şu şekildedir:
YAPDEN YDS BELEDİYE GENEL ÖZELLİKLERİ
  • Yapı Denetim Komisyonu web sitesine ait kullanıcı adı ve şifresi sisteme bir kez kaydedilir. Sistemde oluşturulan alt kullanıcılara yetki verilerek yapı denetim komisyonu web sitesini kendi yetkileri seviyesinde kullanabilirler. (Örn: A Kullanıcısının sadece hak ediş kısmına giriş yetkisi varsa bakanlık web sitesinde ruhsat onayı kısmına giriş yapmaya çalıştığında ´YETKİNİZ BULUNMAMAKTADIR´ uyarısını alacaktır.) Bu sayede belediyeye verilen ve belediyenin her biriminin yetkisini içinde barındıran şifre, kullanıcılara dağıtılarak yetkilendirme sağlanır.
  • Kullanıcılar sadece kendi kullanıcı adı ve şifresi ile işlem yapacaklarından bakanlık kullanıcı adı ve şifresini bilmeyeceklerdir. Bu da aynı şifreyi birden fazla personelin bilmesinden kaynaklanan yetki - sorumluluk karmaşasına son verecektir.
  • YapDen YDS Belediye programı, Kullanıcıların yapı denetim komisyonu web sayfasında yaptıkları işlemleri zaman, ip adresi, bilgisayar adı, bilgisayar kullanıcı adı ve YapDen YDS Belediye kullanıcı adı, yapılan işlem başlıkları ile tutmaktadır. Bu da geçmişe dönük olarak yapılan bir işlemin kimin tarafından ne zaman yapıldığını tespit etmekte faydalı olacaktır. (*)
  • Şu an piyasada yer alan İmar Arşiv programlarında şantiyelerin bilgileri kullanıcılar tarafından el ile doldurulmaktadır. YapDen YDS Belediye programı bu konuda bir ilke imza atarak şantiye bilgilerini Yapı Denetim Komisyonu web sitesinden kullanıcı işini yaparken alır. Böylece şantiyelerin bilgileri doldurmak gibi son derece zahmetli ve zaman alan bir işlem otomatik olarak yapılır.
  • YapDen YDS programında herhangi bir şantiye ile ilgili tutacağınız not ve uyarıları, Yapı Denetim Komisyonu web sitesi www.yds.gov.tr  , ruhsat, iskân işlemleri http://adres.nvi.gov.tr  adreslerinde işlem yaparken görebilirsiniz. Böylece kullanıcının tuttuğu bir notun gözden kaçması durumu olmaz. Kullanıcının olmaması durumunda dahi aldığı not diğer kullanıcılar tarafından görülebilir.
  • Yapı Denetim web sitesinde www.yds.gov.tr  yer alan şantiyelere ait ruhsat bilgileri, ruhsat verilmesi sırasında http://adres.nvi.gov.tr  YİBF no aracılığı ile ruhsat formuna aktarılarak kullanıcının ruhsat doldurması sırasında hata yapma ihtimali en aza indirilir. Bu sayede Yapı Denetim Komisyonu web sitesindeki şantiye ile Nufus Vatandaşlık işleri web sitesindeki şantiye eşlenmiş olur.
  • Yapı Kullanma İzin Belgesi işlemi sırasında ruhsatta yer alan bilgiler Yapı Kullanma izin belgesine aktarılır.
  • Ruhsat ve Yapı Kullanma İzin Belgesi formlarında yer alan sabit bilgiler (Kontrol Eden, Onaylayan vs.), tek tuşa basılarak doldurulabilir.
  • Yapı Denetim web sitesinde www.yds.gov.tr   yer alan bilgiler ile Nufus Vatandaşlık işleri web sitesindeki http://adres.nvi.gov.tr  bilgilerin uyuşmaması durumda sistem uyarı verir.

YAPDEN BELEDİYE REFERANSLAR