Yapı Denetim Uygulamaları

Yapı Denetim firmalarının iş süreçleri takip edilmesini sağlayan masaüstü uygulamasıdır.

Keşfet

Yapı Laboratuvar Uygulamaları

Laboratuvar numune, deney, raporlama ve cari işlem süreçlerin takip edilmesini sağlayan masaüstü uygulamasıdır.

Keşfet

Belediye İmar Uygulamaları

Belediyelerin Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS), Yapı Denetim Sistemi (YDS), Tapu İşlemleri (TAKBİS), Adres Kayıt Sistemi (AKS), Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) bağlantılarını sağlayan Web + Masaüstü uygulamasıdır.

Keşfet

İmar Süreç Yönetimi

İmar Müdürlüğü bünyesinde bulunun başvuruların online olarak kurum dışından yapılarak sürecin dijital işlemesini sağlamaktadır.

Keşfet

Mobil Çözümler

Yapden 2000 masaüstü uygulamamızın mobil ayağı olarak, Şantiyelerde kontroller sırasında mobil cihazlarla tutulan kayıtlar masaüstü uygulamasına aktarılmaktadır.

Keşfet

Dijital Arşiv Uygulamaları

Yapı Laboratuvarları için elektronik belge ve fatura oluşturma uygulamasıdır.

Keşfet

Uygulama Özellikleri

Yapden2000

YapDen Mobil
Yapı Denetim Sistemi Entegrasyonu
Tutanak Hazırlama
Hakediş Takibi

Personel İşlemleri
Şantiye Haritası
YapDen Foto
Sms Entegrasyonu

Yapden Laboratuvar

Ebis Entegrasyonu
Yapı Denetim Sistemi Entegrasyonu
Fatura ve Cari İşlemler
Karot,Çelik ve Çipsiz Beton Numune Takibi

Grafikli Rapor
Tarama

D-İmar İmar Yönetim Sistemi

Yapı Ruhsat Belgeleri
Yapı Kullanım İzin belgeleri
Yanan ve Yıkılan Belgeler
Yapı Tatil Zabıt bilgileri

Şantiyeye ait fotoğraflar
Durdurma tutanakları
Engelleme bilgileri
Hakediş bilgileri

Kullanıcı

0

Kurumsal Müşteri

0

Üretilen Belge

0

Yıllık Tecrübemiz

0